ATRUCKTiVi
למתחם האוהל המרכזי יש לתאם הגעה מראש
פארק מוטורי ראשון מסוגו בעולם!

מחירים

כרטיס למתחם הילדים 

30 דקות    30 ש"ח     
15 דקות    20 ש"ח   

 

 

כרטיס לאוהל (מגיל 12 ומעלה) בתיאום מראש

50 דקות    60 ש"ח       50 דק נוספות ברצף 50 ש"ח
30 דקות    40 ש"ח       

 

 

מבצעים

כרטיסייה (20 דק) 5+1  מתחם ילדים 100 ש"ח

כרטיסייה (30 דק) 5+1  מתחם ילדים 150 ש"ח 

משפחה (3 ומעלה) 20% הנחה

 

תמונת אווירה